Trchalíkova usedlost

Soubor staveb lidové architektury Trchalíkova usedlost je prohlášen za nemovitou kulturní památku. V minulých letech prošel náročnou šestiletou rozsáhlou rekonstrukcí, která byla ukončena v průběhu roku 2015. Slavnostní otevření proběhlo v rámci tradičních Dřinkových hodů 5. 9. 2015. Objekt je v soukromých rukou a dodnes se v jeho části bydlí. Z areálu jsou památkově chráněny tři budovy a to: historická stodola, výminek a vozovna.

Historická dřevěná stodola je nestarší dochovanou stavbou. Byla postavena v první polovině 19. století z dubového dřeva, kryta doškovou střechou, která v rámci rekonstrukce byla obnovena. Sloužila k uskladnění zejména nevymláceného obilí.

Z počátku 20. století je výminek, který byl trvale obydlen až do konce 20. století. Skládá se ze dvou obytných místností v přízemí. V prvním patře se pak nachází sýpka. V další patře - pod střechou se sušily byliny a luštěniny.

Nejmladším památkově chráněným objektem – z počátku 20. století – je vozovna. Sloužila k uskladnění velké zemědělské techniky, zejména vozů, žebřiňáků. Na půdě pak bylo uskladněno seno.

Za stodolou je dodnes funkční žentour, který sloužil k pohánění zemědělské techniky, zejména mlátičky, v době, kdy ještě nebyla do obce přivedena elektrická energie. Celý soubor je doplněn funkční replikou sušírny ovoce v zahradě. Původní sušírna byla stržena v osmdesátých letech 20. stolení. Na jejím místě stojí věrná kopie, postavena dle dochovaných materiálů, včetně kotle na vaření trnek.

Soubor zemědělské usedlosti je vzácným dokladem způsobu života na venkově v první polovině 20. století v regionu Uherskobrodska. Je důkazem kontinuity vývoje lidové architektury, neboť jde o typickou podobu zemědělského sídla daného regionu.

Trchalíkova usedlost je pravidelně zpřístupněna veřejnosti. Týden před Velikonoci se v ní pletou tatary a malují velikonoční vajíčka. Dále je zpřístupněna první víkend v červnu při tradiční akci Víkendu otevřených památkových domků, který pořádá Region Slovácko. Kolem dvanáctého září probíhají v Šumicích hody a i v tyto dny lze do usedlosti zavítat. Ve výminku se pečou buchty a v peci chleba. Rok uzavírá koledování na svátek sv. Štěpána.

Pletení tatarů

Pletení tatarů na KVĚTNOU NEDĚLI 2023

Automaticky vytvořený koncept

Víkend památkových domků 2022

Květná neděle na usedlosti

Přijďte se 10.4.2022 od 14 do 17 hodin  podívat jak se malují vajíčka, plete tatar a také si to zkusit na vlastní kůži 🙂

Hody 2021